сряда, 13 май 2015 г.

Техники на каране, част 3: Завиване

Направо всеки е бърз, истинските рейсъри обаче са бързи и в завоя!

Подобряването на времената на писта означава, че трябва минимално време да сме в позиция не-подаване на газ. Т.е. колкото по-бързо влезем в един завой, толкова по-добро време ще дадем. Често, този начин на разсъждаване създава проблеми с влизането в завоя.

Т.нар. чарджинг означава агресивно подаване на газ на правата, подминаване на разумния маркер за спиране, с твърде висока скорост преди завоя. Резултатът е т.нар. преспиране, което води до невъзможност да отворим газта рано. Как да се преборим?
- Упражнение: Започнете плавно влизане (без да ускорявате на правата), от скоростта с която влизате в завоя и постепенно увеличавайте скоростта на влизане. Установете каква е оптималната скорост на влизане в завоя и оттам насетне намерете вашия маркер, така че да сте намалили преди завоя скоростта, точно толкова, колкото е необходимо. Не повече, не по-малко.

Единственото ограничение с колко висока скорост можем да влезем в завоя е това колко бързо можем да завием. Т.е. скоростта с която сваляме мотора за завой определя колко бързо можем да влезем в него. Правилната техника е тази на каунтър-стийринга или натискане на срещуположната на завоя част от кормилото, така че да завиете. Тази техника я ползва всеки, но тя трябва да се ползва осъзнато, а не машинално. Не се страхувайте да „натиснете“. Мотор завива с кормило, а не с тяло. Не разчитайте на тялото да завива.

По време на завой гумата, която води завиването е всъщност задната. Предната гума изправя/сваля мотора и помага за стабилизирането, т.е. ползва се за управление на ъгъла на лягане. Това означава, че дори предната гума да подскочи или да е нестабилна, това няма да наруши линията, която сте избрали. Вътре в завой около 30-40% от тежестта са пренесени върху предната гума. За да завиете повече, т.е. да намалите ъгъла, ви е необходимо повече тежест отпред. Това се прави като се използва техниката на куката (хук) – пренасяне на максимално количество тежест отпред, като се използва позиция на тялото максимално в страни-напред и надолу. Другата техника на завой е т-нар арка, тогава се използва контрол върху газта и ранно отваряне.

Първото правило на завиването е:

Едно движение на завиване за завой!

Грешка, която правят начинаещите е корекции в средата на завоя. Това ни отделя от идеалната линия. Не знаем къде ще излезем от завоя, прави ни бавни и опасни за себе си и за останалите участници в движението. Позволено е малки корекции да се правят, в случай че условията го изискват: неравности, друг участник на пътя и тн.

За дадена скорост, колкото по-бързо „сваляме“ мотора (завиваме), толкова по-малко ъгъл на лягане използваме и съответно преминаваме по-бързо. Т.е. т.нар. мързеливо завиване ни коства повече ъгъл и по-ниска скорост. Колкото по-рязко завием, толкова по-малък ще е ъгъла.

Влизане в завоя с твърде висока скорост.

Мързеливо завиващите мотористи винаги се опитват да компенсират по-високата скорост на влизане в завоя, като започнат завоя по-рано. Това е грешка №1. Опитваме се да насочим мотора към вътрешната страна, защото си мислим, че там е спасението. Напълно противоположно, при влизане с висока скорост трябва да влезем в завоя възможно най-късно, по този начин ще можем да удължим спирането.

Решението е бързо и късно завиване. Максимално време мотора прав, максимално бързо обратно на газта, минимално време под ъгъл.

Точка на завиване – това е точната позиция на пътя, където започваш да завиваш. За да бъдеш бърз е важно да имаш предварително дефинирана точка къде точно трябва да започне твоето завиване. Това е т.нар. маркер.

Съществуват известен брой важни решения, които трябва да бъдат превърнати в механика, а не субективна преценка

1. Точка на започване на спирачното усилие (маркер 1 – начало на спиране)
2. Точка на край на спирачното усилие (маркер 2 – плавно отпускане на спирачката)
3. Точка на отваряне на газта (маркер 3)

като се знае:

- Каква ще е посоката на мотора в легнало състояние
- Къде ще завърши завоя и каква ще е изходната точка
- Кога и къде ще се свалят скоростите и с колко
- Колко ъгъл ще се ползва
- Ще се наложи ли корекция на завоя, вътре в завоя
- Колко бързо е необходимо да се завие (свали мотора)
- С каква скорост трябва да се влезе в завоя
- Колко точно да се отвори газта

4. Точка на изход от завоя (маркер 4)
Имайте предвид, че при завой с намаляващ радиус (това не е завой с двоен апекс) трябва да започнете завиването възможно най-късно. Ако изберете твърде ранна точка, то завоят ще бъде опропастен.

Източник: Twist of the Wrist

Няма коментари:

Публикуване на коментар